Cilji projekta

Spoznati potrebe podjetij v regiji in kakšne kompetence potrebujejo zaposleni za razvoj karierne poti in osebnostni razvoj.

Izvajati kakovostno, strokovno in celostno informiranje ter svetovanje, ki bo vsem zaposlenim zagotavljalo motivacijo in podporo pri njihovem vključevanju v izobraževanje in učenje.

Pomagati zaposlenim, da bodo izboljšali svojo splošno izobraženost in si zagotovili osebni razvoj in boljše delovanje v sodobni družbi.

Pomagati delodajalcem, da bodo lažje prepoznali skrito znanje v svojih zaposlenih in bolje načrtovali njihov kadrovski razvoj ter izboljšali njihovo znanje, kompetence in mobilnost znotraj podjetja in med podjetji v panogi in regiji.

Povezati in k sodelovanju pritegniti čim več ključnih deležnikov v regiji in prispevati k zmanjšanju strukturnega neskladja na trgu dela.

 

Več o operaciji najdete na https://zaznanje.si/.