Načini svetovanja

Osebno, telefonsko, elektronsko in z informativnimi gradivi

  • Na terenu: v podjetjih, mobilni svetovalni obiski
  • Skupinsko svetovanje
  • Inovativne oblike informativne podpore za udeležence (spletna orodja, kot so Skype, Fb, ipd.)
  • Sodelovanje s sidikatom, sindikalnimi zaupniki in mnenjskimi vodji
  • Sodelovanje in povezovanje s kadrovskimi službami in podjetji