Potek svetovanja

  1. Uvodni pogovor
  • Analiza potreb po razvoju kariere (interesi, sposobnosti, možnosti, močna področja,…)
  • Načrt razvoja kariere: dokončana izobrazba, znanja, izkušnje
  • Načrt izobraževanja: cilji (vključitev v primerno izobraževanje)
  • Postopki ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc
  • Usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, potrjevanje kvalifikacij,…
  1. Poglobljena svetovalna podpora
  • Podpiranje, motiviranje, spodbujanje udeležencev
  • Spremljanje doseganja ciljev
  1. Zaključno evalvacijsko srečanje

Informacije o obdelavi osebnih podatkov svetovancev.